วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชร ยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯถวาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังภาพ : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชนภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ บริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ