เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กลุ่มสตรีบ้านกาด ตำบลบ้านกาด อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน .นายกสมาคมสตรีเชิญชวนปลูกผักสวนครัว สู้วิกฤติโควิด19 ด้วยโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร.

สมาคมสตรีจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน “คนไทย” ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้”

เราห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี มีผักปลอดภัย ไว้รับประทาน
ทุกครัวเรือน

“ปลูกผัก” อิ่ม มีผักปลอดภัยรับประทาน“ปลูกผัก” ยิ้ม ยิ้มที่ลูกหลานสนุกสนานกลมเกลียว“ปลูกผัก” รัก รักทั้งผัก รักทั้งสุขภาพ และรักที่ได้แบ่งปันกันเราทำแล้ว…เรารอ “คุณ” อยู่