24 มิถุนายน 2565 ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการอำนวยการและองค์กรสมาชิก ลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน

24 มิถุนายน 2565 ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการอำนวยการและองค์กรสมาชิก ลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน

22  มิถุนายน 2565 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน

22  มิถุนายน 2565 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน

22  มิถุนายน 2565 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันสตรีไทย 1 สิงหาคม ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ TRUE ICON HALL ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม คลองสาน...
20 มิถุนายน 2565 ร่วมรายการ “อู้จ๋ากำเมือง” สถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร

20 มิถุนายน 2565 ร่วมรายการ “อู้จ๋ากำเมือง” สถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร

ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและสตรี 20 มิถุนายน 2565 ร่วมรายการ “อู้จ๋ากำเมือง” สถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร พูดคุยในหัวข้อเรื่อง...
นันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ประธานมูลนิธิอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านกุงไม้สัก แก้ปัญหาภัยแล้ง

นันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ประธานมูลนิธิอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านกุงไม้สัก แก้ปัญหาภัยแล้ง

นันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงานและให้กำลังใจผู้ประกอบการจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน OTOP Midyear 2022 ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงานและให้กำลังใจผู้ประกอบการจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน OTOP Midyear 2022 ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี