ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ประธานมูลนิธิอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านกุงไม้สัก แก้ปัญหาภัยแล้ง

นันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงานและให้กำลังใจผู้ประกอบการจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน OTOP Midyear 2022 ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

w

๒. พัฒนาบุคลิกภาพโดยส่งเสริมการศึกษา สุขภาพอนามัย การกีฬา ศีลธรรมจรรยา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรี เพื่อสร้างความมั่นคงและความเข้าใจอันดีในครอบครัว

๓. ช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

๔. ร่วมมือ และประสานงานกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม

๕. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

(ที่มาวีดีโอ : WOW FM102)