นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย

พลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลกิจกรรมกีฬากินวอคัพ ต้านภัยยาเสพติด สืบสานประเพณีวัฒนธรรมครั้งที่ 6

ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 / 6 / 65