ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและสตรี

20 มิถุนายน 2565 ร่วมรายการ “อู้จ๋ากำเมือง” สถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร

พูดคุยในหัวข้อเรื่อง สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านการพัฒนาการ