22  มิถุนายน 2565 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน

วันสตรีไทย 1 สิงหาคม ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ TRUE ICON HALL ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม คลองสาน กรุงเทพมหานคร