วันที่ ๒๘  กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ