สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มสมาชิกบ้านหนองตอง เชิญชวนและ พร้อมร่วมงาน งานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 วันที่ 18 – 26 ธันวาคมนี้

สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มสมาชิกบ้านหนองตอง เชิญชวนและ พร้อมร่วมงาน งานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 วันที่ 18 – 26 ธันวาคมนี้

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกลุ่มสมาชิกสตรีบ้านหนองตอง อ ปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนและ พร้อมร่วมงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 “ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตัดเย็บเสื้อผ้า ชนเผ่าลีซู สร้างเศรษฐกิจไทยสู้ภัยโควิด” 18 – 26 ธันวาคมนี้ ที่...
นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้พี่น้องบ้านบ่อไคร้ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.เเม่ฮ่องสอน

นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้พี่น้องบ้านบ่อไคร้ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.เเม่ฮ่องสอน

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้พี่น้องบ้านบ่อไคร้ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.เเม่ฮ่องสอน...
นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้พี่น้องบ้านป่าโหล ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้พี่น้องบ้านป่าโหล ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้พี่น้องบ้านป่าโหล ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน...