นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับน้องๆ โรงเรียน บ้านคาหาน

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับน้องๆ โรงเรียน บ้านคาหาน

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบได้มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่พี่น้องบ้านห้วยปู

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบได้มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่พี่น้องบ้านห้วยปู

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบหลังคาสังกะสี ซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านที่บ้านลุกข้าวหลาม

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่มอบหลังคาสังกะสี ซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านที่บ้านลุกข้าวหลาม